Služby

Poskytujeme kompletní konzultační služby při zavádění a zlepšování systémů řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2008, systému řízení environmenálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004, systémů řízení BOZP podle specifi

Nabízíme řešení optimalizace podnikových procesů a zvýšení efektivity vlastních zdrojů společnosti. Pod těmito pojmy je zejména myšleno zprůhlednění a zjednodušení podnikových procesů (a ve svém důsledku tedy vytvoření principu snižování nákladů), optimalizace všech úrovní řízení společnosti, maximální využití podnikového integrovaného informačního systému a účelné využívání vlastních i cizích zdrojů společnosti, tedy zdrojů materiálních, lidských, informačních a finančních.

Interní audity

Provádíme interní audity výše uvedených systémů řízení. V průběhu auditu zpracujeme veškerou dokumentaci z auditu včetně analytické zprávy z auditu, fotodokumentace a dalších doporučení pro klienta. Audity realizujeme podle normy ČSN EN ISO 19011:2012. Na základě zjištění navrhujeme řešení problémů a změny ve struktuře společnosti tak, aby mohla zefektivnit provoz a snížit náklady.

Zavádění QMS, EMS, OHS

Pomůžeme Vám s přípravou na úspěšné zavedení těchto systémů řízení završené certifikací u akreditované organizace.

Školení

Pro systémy řízení QMS, EMS a OHS realizujeme otevřená školení pro odbornou veřejnost a uzavřena školení přímo v podnicích.

Zpracování dokumentace

Zpracujeme veškerou dokumentaci o změnách a restrukturalizaci společnosti či podniku, kterou Vám předáme jako výsledek naší práce pro vaši další potřebu.

Zpracování technologických dispozic

Zpracování projektu optimální technologické dispozice výrobního procesu v objektu objednatele včetně technické zprávy dle dispozic objednatele provádíme podle standardního postupu

Naše služby jsou určeny zejména pro:

  • výrobce ocelových konstrukcí
  • výrobce vyhrazených technických zařízení
  • exportéry výrobků i služeb (absence je významnou technickou překážkou obchodu)
  • dodavatele výrobků a služeb společnostem s certifikovaným systémem a státní správě
  • dodavatele výrobků (a služeb s nimi spojených) definovaných v tzv. regulované sféře (potraviny, hračky, prostředky zdravotnické techniky; ....prohlášení o shodě; ..účinnost zákonů 22/1997, 110/1997 ...atd.)

Cílem optimalizace podnikových procesů je zprůhlednit a snížit spotřebu nákladů, zejména nákladů režijních (včetně režijních mezd) a zjednodušit a tím i zrychlit podnikové procesy, zejména proces realizace zakázky a procesy správy, udržování a rozvoje zdrojů.

Optimalizace podnikových procesů je významná jak v období recese výroby, kdy je nutné maximálně mobilizovat zdroje podniku, tak v období rozvoje a rozšiřování výroby, kdy účelně vydané prostředky vytváří prostor pro koncentraci zdrojů pro výrobní expanzi.

Řešení jsou pro každou společnost specifická a mohou zahrnovat implementaci systémů managementu jakosti (včetně odvětvových specifikací), environmentálních systémů, počítačových informačních systémů atp. Podrobnější informace budou uvedeny v odkazech, které nyní připravujeme.

Vybrané reference

všechny reference

Kontakt

Skalík consulting s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno,
CZECH REPUBLIC

Pobočka:
Junácká 1
736 01 Havířov

tel: 602 516 562

E-mail: skalik@skalik.eu