Služby

Poskytujeme kompletní konzultační služby při zavádění a zlepšování systémů řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2008, systému řízení environmenálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004, systémů řízení BOZP podle specifi

Interní audity

Provádíme interní audity výše uvedených systémů řízení. V průběhu auditu zpracujeme veškerou dokumentaci z auditu včetně analytické zprávy z auditu, fotodokumentace a dalších doporučení pro klienta. Audity realizujeme podle normy ČSN EN ISO 19011:2012. Na základě zjištění navrhujeme řešení problémů a změny ve struktuře společnosti tak, aby mohla zefektivnit provoz a snížit náklady.
Předmětem auditu je: naplánování, příprava a provedení interního auditu, individuální konzultace k systémovým požadavkům normy EN ISO 9001/14001 předpisu OHSAS 18001 nebo normy BS 18001:2007 (např. hodnocení efektivnosti procesů a trendů, roční přezkoumání systému managementu vedením apod.)

Naši auditoři jsou externími auditory certifikačních orgánů pro systémy řízení a pro personální certifikaci. Našim cílem je objektivní a náročné posouzení systému řízení podle zadání klienta a vysoká loajalita k zadavateli. Realizujeme pro objednatele výběrová řízení na výběr nejvhodnějšího certifikačního orgánu.

Pro potřeby vedení a představitele managementu zpracováváme analytickou dokumentaci jako např. podklady pro přezkoumání vedením, analýzu a redefinování procesů apod.

zpět

Služby

Kontakt

Skalík consulting s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno,
CZECH REPUBLIC

Pobočka:
Junácká 1
736 01 Havířov

tel: 602 516 562

E-mail: skalik@skalik.eu