Služby

Poskytujeme kompletní konzultační služby při zavádění a zlepšování systémů řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2008, systému řízení environmenálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004, systémů řízení BOZP podle specifi

Zpracování dokumentace

Zpracujeme veškerou dokumentaci o změnách a restrukturalizaci společnosti či podniku, kterou Vám předáme jako výsledek naší práce pro vaši další potřebu.
Provádíme revize řízené dokumentace systému řízení včetně doporučení ke zlepšování systému řízení.

Zpracování intranetu

Podle Vašich potřeb sami navrhneme a zpracujeme intranetové řešení Vaší dokumentace pro systém řízení (QMS, EMS, OHS, případně odvětvové nadstavby).

zpět

Služby

Kontakt

Skalík consulting s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno,
CZECH REPUBLIC

Pobočka:
Junácká 1
736 01 Havířov

tel: 602 516 562

E-mail: skalik@skalik.eu