Služby

Poskytujeme kompletní konzultační služby při zavádění a zlepšování systémů řízení kvality podle normy EN ISO 9001:2008, systému řízení environmenálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004, systémů řízení BOZP podle specifi

Zpracování technologických dispozic

Zpracování projektu optimální technologické dispozice výrobního procesu v objektu objednatele včetně technické zprávy dle dispozic objednatele provádíme podle standardního postupu
  • Stanovení typového představitele výrobku,
  • Rozbor současného stavu výroby
  • Návrh optimalizace výrobní technologie včetně kapacitních výpočtů,
  • Návrh technologického schéma rozmístění strojů objednatele včetně technické zprávy.

Od objednatele požadujeme:

  • Současné a požadované výrobní kapacity,
  • Seznam strojů, včetně označení strojů s požadavkem na jejich umístění (např. vícestrojová obsluha, nutná blízkost strojů apod.), případně další očekávané vybavení objektu,
  • Požadovaný počet zaměstnanců ( jak v objektu, tak v terénu) a jejich směnnost,
  • Půdorysné schéma objektu s vazbou na dopravní obslužnost (např. schéma areálu, fotodokumentace apod.),
  • Přehled inženýrských sítí.
zpět

Služby

Kontakt

Skalík consulting s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno,
CZECH REPUBLIC

Pobočka:
Junácká 1
736 01 Havířov

tel: 602 516 562

E-mail: skalik@skalik.eu