Profil společnosti

Společnost tvoří tým odborníků v oblasti managementu řízení kteří splňují kritéria ČSN 10019 pro výběr poradců (Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb).

Kdo jsme

Společnost tvoří tým odborníků v oblasti managementu řízení kteří splňují kritéria ČSN 10019 pro výběr poradců (Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb). Naši poradci vlastní licenci manažérů a auditorů podle mezinárodního schématu EOQ. Společnost je vedena v Národním programu jakosti 2007. Konzultanti mají mnohaleté zkušenosti s řízením obchodních a výrobních podniků na různých úrovních řízení, včetně vrcholového vedení a působnosti ve statutárních orgánech.

Realizovali jsme již více než 130 projektů v oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví a výroby plastů.

Kontaktujte nás

Více o nás

Firma vznikla v roce 1998 jako OSVČ. Našim motem je: kvalitu služby určuje nadstandardní konzultační servis klientům, rychlost reakcí na požadavky klientů a kvalita poradce.

V roce 2000 se společnost OSVČ transformovala na MARMOT s.r.o. Významně spolupracujeme se společností BPR consultancy. Další spolupráci rozvíjíme s kreditovanými certifikačními místy pro certifikaci systémů řízení, s akreditovaným certifikačním místem pro certifikaci personálu ACM DTO Ostrava a s vysokými školami technického zaměření. V roce 2007 byla společnost přejmenována na Skalík consulting s.r.o.

Klientům poskytujeme kompletní konzultační služby při zavádění a zlepšování systémů řízení jakosti podle normy EN ISO 9001:2008, systému řízení environmenálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004, systémů řízení BOZP podle standardu ČSN OHSAS18001:2008 a podle BS 18001:2007.

Nabízíme také řešení odvětvových požadavků např. pro automobilový průmysl (ISO TS 16949), dodávky ozbrojeným složkám podle standardů ČOS, pro letecký průmysl  (ČSN EN 9100) a dalších odvětví.

 Více o společnosti

Naše přednosti

Znalost průmyslového prostředí.
Znalost různých forem, nástrojů a systémů řízení podniků.
Znalosti a zkušenosti s uplatněním procesního přístupu v řízení společností.
Znalosti a zkušenosti s řízením výrobních provozů.
Znalosti a zkušenosti s návrhem a implementací různých počítačových informačních systémů.
Schopnost výše uvedené znalosti a zkušenosti uplatnit v různých podnicích k jejich prospěchu.
Nahoru